2 juni: VIP-ochtend 'In 5 stappen naar een perfect werkend Brand Portal'. Meld je nu aan >>>

Brand portal activatieprogramma

Het programma dat jullie organisatie helpt bij het succesvol en gecertificeerd werken met een Brand Portal.

Succesvol werken met een Brand Portal

Yes! Jullie weten dat je door een Brand Portal veel meer winst uit de huisstijl kunt halen. De keuze voor een portal is inmiddels gemaakt en de technische implementatie kan starten. Maar...

 Hoe vul je het portal nu optimaal?
 Hoe krijg je de hele organisatie enthousiast over jullie nieuwe manier van werken?
 En hoe vindt iedereen zijn of haar weg in het portal?

Kortom: hoe activeer je jullie Brand Portal en zorg je ervoor dat iedereen er succesvol mee gaat werken?

In de praktijk halen organisaties vaak minder winst uit hun Brand Portal wanneer deze niet voldoende is geactiveerd. Omdat het portal bijvoorbeeld niet optimaal gevuld is met de juiste content. Of omdat medewerkers hun weg niet kunnen vinden in het portal. Zonde!

Mijn naam is Esther Blok. Ik help jullie organisatie graag bij het succesvol werken met jullie Brand Portal. Dit doe ik via het activatieprogramma Samen naar een Sterk Merktm.

SAMEN NAAR EEN STERK MERKtm

Brand Portal Activatieprogramma - Inclusief certificering

  Met dit resultaatgerichte programma help ik jullie organisatie succesvol en gecertificeerd te werken met jullie (nieuwe) Brand Portal. 

  Het programma is ontwikkeld voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de activatie van een Brand Portal binnen een (middel)grote organisatie. Vaak zijn dit de interne product owners of beheerders van het Brand Portal. 

  Tijdens het programma starten we direct met de activatie van jullie portal. Ik reik hierbij alle nodige hulp aan. Denk bijvoorbeeld aan planningen en checklists maar ook aan een online academy. Met deze hulpmiddelen gaan we er eenvoudig voor zorgen dat alle gebruikers opgeleid en gecertificeerd zijn en succesvol met het Brand Portal werken.

   Doelen & Modules 

  Het programma is globaal verdeeld over vier modules, gericht op de succesvolle activatie van jullie (nieuwe) Brand Portal. Binnen deze modules werken we samen aan een aantal doelen, die vooraf worden afgestemd op de behoefte van de organisatie en de deelnemers. 

  Planning & Communicatie

  Doel: Een planning voor de activatie en het informeren van toekomstige gebruikers.

  Inrichting & Design*

  Doel: Het Brand Portal vullen met de juiste bestanden, templates en workflows.

  Adoptie & Educatie

  Doel: De gebruikers van het portal enthousiasmeren, opleiden en certificeren. 

  Evaluatie & Rapportage

  Doel: Het aanscherpen van de werkwijze en het rapporteren binnen de organisatie. 

  *Design check

  Vóórdat er van de merkuitingen een template wordt gemaakt beoordelen we samen of jullie visuele identiteit (huisstijl) sterk genoeg is om verder op te bouwen. Vaak zijn er elementen uit die visuele identiteit, zoals kleuren of vormen, die we herkenbaarder kunnen inzetten. Zo vallen jullie meer op in de markt en versterkt het merk. 

   Resultaat 

  Wat levert het programma jullie op?

    Een efficiënte planning en communicatie voor de activatie van jullie Brand Portal.
    Een goed beeld van wie er met het portal gaat werken en welke rechten en vaardigheden zij daarbij nodig hebben.
    Een aangescherpte visuele identiteit die jullie herkenbaarheid in de markt vergroot.
    Een optimaal gevuld Brand Portal, met de juiste bestanden, templates en workflows.
    Goed opgeleide en gecertificeerde gebruikers die weten hoe ze alles uit het portal kunnen halen. 
    De tools om op een efficiënte manier te rapporteren over het verloop van de Brand Portal activatie.
    Enthousiaste gebruikers die samen jullie merk willen versterken.

  Wat voorkomen jullie met het programma?

  Dat jullie veel tijd en energie kwijt zijn aan het activeren van het Brand Portal.
  Dat er een groot activatieteam aangesteld moet worden.
  Dat het portal niet optimaal gevuld wordt en daardoor als onsuccesvol wordt bestempeld.
  Dat het portal gevuld wordt met onherkenbare merkuitingen, waardoor jullie merk niet versterkt.
  Dat de organisatie zich niet betrokken voelt bij het Brand Portal en het daardoor niet voldoende inzet.
  Dat gebruikers het portal door gebrek aan kennis op een verkeerde manier gebruiken.
  ► Dat er niet helder gerapporteerd wordt over de voortgang van de activatie, waardoor de noodzaak van het portal op de achtergrond raakt. 

   Praktische informatie 

  Voor wie

  Het programma is ontworpen voor de interne product owners of beheerders van het Brand Portal. Gedurende het programma worden ook alle andere gebruikers van het portal betrokken bij de activatie.

  Werkvormen

  • Product owners: live een-op-een dagen, online mentoring en een digitale kennisbank.
  • Alle gebruikers: live activatiedag en/of online Brand Portal Academy.

  Duur

  Het complete programma duurt 12 maanden, maar het Brand Portal is al sneller geactiveerd. De eerste maanden zijn gericht op de activatie van het portal, daarna volgt de evaluatie en aanscherping.

  inclusief: online academy

  Met het Brand Portal Activatieprogramma krijgen jullie een jaar lang toegang tot de Brand Portal Academy, waarin alle gebruikers worden opgeleid en gecertificeerd om succesvol met jullie Brand Portal te werken.

  Meer informatie over het Brand Portal Activatieprogramma?

  Gratis checklist: 'Is jouw organisatie toe aan een Brand Portal?'

  Ontdek in 5 minuten of jullie organisatie voordeel kan halen uit het werken met een Brand Portal.

   

  dit veld niet invullen s.v.p.

  Over Esther

  Mijn naam is Esther Blok. De afgelopen jaren heb ik met mijn eigen designbureau en als Art Director bij de NCOI Opleidingsgroep veel organisaties geholpen aan een professionele en herkenbare visuele identiteit. Ik zag hierbij steeds vaker een huisstijl zijn waarde verliezen omdat hij niet strak werd doorgevoerd in alle merkuitingen. Daarom help ik nu als Brand Portal Expert organisaties aan de juiste tools en skills om zelf merkuitingen te maken en verspreiden. Zo halen zij maximale winst uit hun huisstijl. Zij versterken samen hun merk.

  Heb jij inmiddels de keuze gemaakt om met een Brand Portal te gaan werken? Maar stuit je op problemen bij de activatie van jullie portal? Ik denk graag met je mee in een analysegesprek. Ik heb hiervoor een paar blokken in mijn agenda gereserveerd. Klik op de onderstaande button om je tijd te reserveren.